Bona, kit, kitanje, parketa

mix&fill_plusKitanje parketa samo je jedna od faza u brušenju parketa, samo značenje kvalitetnog kitanja je vrlo bitno za konačan izgled parketa bilo da je uljen ili lakiran.

U pravilu kitanje se vrši minimalno 1x, svakako je preporučljivo 2x, a ukoliko su fuge između drvenih letvica više od 2mm potrebno je kitanje i više od 2 puta.
Vrlo je bitno za kvalitetno izveden posao koristiti odgovarajuće tekučine za kitanje parketa, mada u praksi pojedinih parketara susrećemo i majstore koji za kitanje koriste mješavinu brusnog praha i neodgovarajućeg ljepila ili mješavinom brusnog praha i nitro laka, ili naprosto zapunjavaju pukotine lakom, čemu je rezultat drugačija boja fuga ( najčešće crna) i nikako estetski nije prihvatljivo.
Praksa je pokazala, da, uporaba namjenske tekućine za kitanje je najprikladniji izbor, jer samo takva mješavina je dovoljno elastična i ne uzrokuje promjene boje na fugama.

Neki od materijala koje koristimo za kitanje parketa