LAKIRANJE PARKETA

Lakiranje parketa je završna faza parketarskih radova, a kvalitetno lakiranje daje poseban estetski dojam parketu.
Površina parketa može biti mat, polusjajna ili sjajna, a stupanj sjaja ovisi isključivo o tome koji lak za parket koristimo.

Što uključuje lakiranje parketa ?

ČIŠĆENJE

1Nakon završenog brušenja parket pristupa se čišćenju površine stana, na način da se usisaju ostaci prašine sa svih površina unutar stana, uključujući sve one površine s kojih bi prašina mogla dospjeti na lak

TEMELJNI LAK

2Kada smo završili sa čišćenjem površina u stanu,pristupamo nanašanju temeljnog laka.
Temeljni lak treba odabrati prema vrsti drveta na koji se nanosi i prema željenom izgledu završnog lakiranja. Temeljni lak se nanosi valjkom ili tzv. špahtlom. Ukoliko se nanosi špahtlom potrebno ga je nanositi dva puta.

LAKIRANJE PARKETA

3Zavisno od vrste laka koji se koristi, postupak nanašanja laka vrši se u najmanje dva nanosa. Lakovi s kojima mi radimo ne izazivaju neugodne mirise i u pravilu svaki sloj je potpuno suh nakon četiri sata. Prije završnog lakiranja, odnosno nanošanja zadnjeg sloja laka, cijelu površinu parketa strojno poliramo odgovarajućim abrazivnim sredstvima kako bi završni sloj izgledao estetski savršeno.

Nakon samog poliranja s cijele površine se uklanjaju ostaci mikro čestica (prašine i ostalog) i tek kada je površina potpuno čista te su u prostoru stvoreni odgovarajući uvjeti mikroklime, pristupamo nanašanju zadnje ruke laka.

Lakiranje parketa Merbau – slike prikazuju izgled površine s primjenom različitih vrsta lakova