Poliranje parketa

poliranje_parketa

Dugovječnost vaših parketa ne određuje isključivo uporaba kvalitetnih materijala kao što su ljepila i lakovi za parket, već svakako i način obrade parketa. Ustaljeno je mišljenje da parket treba isključivo brušenje i lakiranje, ali poliranje parketa rijetko se posebno ističe.

Poliranje parketa parketari primjenjuju najčešće kao brušenje između slojeva lakova, koje na manjim površinama vrše ručno, dok na većim površinama parketa poliranje izvode strojno. Za poliranje različitih vrsta lakova koriste se različite brusne mrežice i tzv. filcevi. Prednosti upotrebe strojeva za poliranje vidljive su po stručno i kvalitetno izvedenom poslu.

Mi koristimo suvremene strojeve za poliranje parketa, koje prvenstveno upotrebljavamo nakon završnog brušenja, tako da površinu drva zavisno od vrste završne obrade (lak, bajc, ulje) dodatno strojno poliramo parket s brusnim mrežicama različite granulacije, uglavnom od 120 – 300.

Takva obrada fino poliranog parketa omogućava ravnomjernije upijanje završnih premaza, a eventualno šarenilo zbog različitosti u strukturi drveta svedeno je na minimum, što je posebno bitno prilikom izvedbe bajcanja i uljenja parketa. Poliranje parketa između slojeva lakova koristimo da se površinski sloj laka na parketu izjednači, čime postaje gladak. Za poliranje različitih vrsta lakova koriste se različite brusne mrežice i tzv. filcevi.

poliranje parketa poliranje parketa

saznajte više o brušenju parketa