POSTAVA ili polaganje parketa

postava parketa

Postoje različiti načini postave parketa, zavisno od podloge i vrste parketa. Parket se može postavljati na gotovo sve podloge, uz odgovarajuće materijale i pripremu. Parket se najčešće postavlja na cementni estrih (glazuru), kada vlažnost podloge iznosi do 2% relativne vlažnosti. Pristupanje postavi parketa moguće je kada su ostali građevinski radovi gotovi i svi ostali procesi sušenja završeni. Poželjno je da originalno zapakirani parket odleži u prostoru 5 do 7 dana da se prilagodi temperaturi i vlažnosti prostorije. Prije postavljanja parketa parket se ne smije otvarati iz pakiranja, već se to čini neposredno prije postave parketa. Kako bi postava parketa bila kvalitetno izvedena potrebno je zadovoljiti nekoliko preduvjeta.

Odabir ljepila za parket ključan je za dugogodišnju upotrebu gotovog poda. Tako da mi koristimo gotovo uvijek klasična dvokomponentna ljepila ili tehnološki moderna jednokomponentna ljepila kojima uporaba moderne tehnologije omogućuje trajnu elastičnost, brzo vezanje te ljepljenje na sve podloge. Takva jednokomponentna ljepila ne sadrže otapala, samim time su ekološki prihvatljiva te imaju višestruke prednosti.

Izbor odgovarajućeg ljepila za parket ravna se prema vrsti podloge, prema kasnijem opterećenju, ali prije svega prema vrsti parketa kojim će se pod obložiti. To je zato što egzotične vrste drva reagiraju sasvim drugačije od primjerice hrastovog ili jasenovog parketa.

RENOVIRANJE PARKETA

Nakon proteka određenog vremena parket je potrebno renovirati. Periodično se parket ponovno brusi i lakira što mu daje ponovno novi i svježi izgled, takvo renoviranje parketa potrebno je svakih desetak godina. Kod obnove parketa koji su stariji od pedesetak godina, praksa je da škripe i da se pomiču prilikom postavljanje gotovih parketahodanja po njima. Takve parkete možemo presložiti, a zavisno od stanja podloge, moguće je ulaganje u njenu obnovu. Često je slučaj da restauracija parketa znači da je gotovo nemoguće pronaći parket iste duljine i širine. Mi koristimo vlastitu obradu parketa kojom možemo proizvesti svaki gotovi element po mjeri.

Grad Zagreb i Hrvatska posjeduju stoljećima stvarana remek djela od parketa, koji su odlika dekorativne umjetnosti i arhitekture. Želja nove generacije vlasnika nekretnina, arhitekata i dizajnera interijera je rad na restauraciji podova naših velikih prethodnika, takva restauracija parketa određena je granicama starog stila i vizualnih rješenja, kojima se gotovo malo tko želi ozbiljno posvetiti. Mi prihvaćamo takve izazove. Restauracija parketa kod povijesno vrijednih podova obično je povezana s ozbiljnim radnim pristupom, prvenstveno na proučavanju arhivskih dokumenata, konzultacijama s stručnjacima, ekonomskim analizama ulaganja i slično.

 

 

pogledajte naš cijenik radova

Koristimo vrhunska ljepila za parket